Demonstracja działania systemu

Mogą Państwo przetestować działanie naszego systemu jako pacjenci/personel fikcyjnej placówki Medycyna.

W wersji demonstracyjnej nie ma możliwości zmiany konfiguracji. Wszystkie wyświetlane dane są fikcyjne.
W serwisie użytkownika przełączanie pomiędzy stronami dla pacjenta i dla personelu placówki można zrealizować poprzez klikniecie nazwy placówki (tutaj Medycyna) - nastąpi przejście do stron dla pacjenta lub poprzez kliknięcie napisu System rejestracji medycznej - nastąpi przejście na strony dla personelu placówki.

Strony Klienta

Jako nazwiska i PESELu użyj słowa demo.

Strony Placówki

Jako nazwy użytkownika i hasło użyj słowa demo.

Informacja

Biuro obsługi

  • e-mail:
  • Dział Handlowy:12 4131827

Regulamin usługi Remedik.

 
Copyright © Remedik Kraków 2009, 2020